Har du fragor?
Odoo - Sample 1 for three columns

Första kontakt

Välj mellan att titta in på vår hemsida eller ring till en av våra säljare, tillsammans bokar ni in en tid för ett hembesök.

Odoo - Sample 2 for three columns

Hembesök

Vi kommer hem till dig och genomför en kostnadsfri besiktning av ditt tak. Tillsammans med vår säljare går vi sedan igenom olika takprofiler, ger dig råd och lämnar en offert redan på plats. Snabbt och enkelt, som ett takbyte borde vara. 

Odoo - Sample 3 for three columns

beställning

Efter att ni valt ut takprofil och materialtyp kommer vi överens om ett startdatum. Din säljare är med dig under hela processen och om du har några frågor eller funderingar kan du enkelt kontakta din angivna kontaktperson.

Odoo - Sample 1 for three columns

montage

Vi arbetar med marknadsledande teknik och med vår moderna arbetsmetod ser vi till att ditt gamla tak rivs och ett nytt tätt underlag monteras redan första dagen. Vi utför arbetet med utbildad personal och professionella plåtslagare.

Odoo - Sample 2 for three columns

slutförande

När våra montörer lämnar platsen så ser vi till att allt överblivet material transporteras bort. Efter takbytet kommer din kontaktperson att gå igenom arbetet så att allt är som ni önskat. Efter slutbesiktningen är genomförd skickar vi ut ditt garantibevis

Odoo - Sample 3 for three columns

betalning

Betalning sker först efter att arbetet är utfört och ni tillsammans med er kontaktperson genomfört slutbesiktningen. Med våra finansieringslösningar har du möjlighet till delbetalning av ditt nya tak. De delar av jobbet som gäller monteringsarbete ingår i ROT-avdraget.